проект на Българска асоциация по дислексия-Русе EQUAL OPPORTUNITIES TO SOCIAL INCLUSION FOR AUTISTIC CHILDREN

 Еднакви възможности за включване на деца с аутизъм в училище

Този проект има за цел да допринесе за приобщаването на по-голям брой деца с аутизъм на възраст 5-10 години в масовото училище.

Децата с аутизъм имат равни права по отношение на образованието , здравеопазването и достъп до обществото. Принципите на недискриминацията и равните възможности трябва да бъдат уважавани като основни права на човека . Гражданското общество трябва да подкрепя правата на аутистичните деца , но също и техните родители, които трябва да бъдат информирани и се нуждаят от социална работа и рехабилитация за децата си .Проектът има за цел също да събуди чувствителността на местните общини и политици по въпроса на децата с аутизъм , както и насърчаване на модели и добри практики за интегриране на тези деца. Информация, комуникация и обмен на най-добри практики между родители,учители и експерти ще помогне за по-доброто разиране и съпричастие към този проблем.

Всички права запазени

За контакт с нас

Имате въпроси? Позвънете ни на  0889708825 или ни пишете на praktika.azbukarche@gmail.com

Следвай ни