Училищна готовност

 Училищната готовност е важен етап в развитието на детето и подготовката му за новата социална роля- ученик. Препоръчително е родителите да се информират за нормата за училищна готовност. Това ще им помогне да се избегнат стресиращи ситуации след постъпването на детето в първи клас. Ако детето няма училищна готовност в края на детската градина или има пропуски, лятото е подходящ период за индивидуална работа с цел подготовка и допълване на пропуснатото в обучението в детската градина.

Тест за училищна готовност

 Тестът за училищна готовност има за цел:
- да установи готовността на детето за изпълнението на новите му задължения: четене, писане, смятане;
- да открие силните и слабите му страни;
- да се насочат в правилна посока дейностите, които са насочени към развиване на умения и допълване на знания.

 Тестовете за училищна готовност  изследват:

- фина моторика;

- елементарни понятия;

- умения за сравняване;

- количествени представи;

- основи понятия, които трябва да са изградени в детската градина и семейството.

Кой провежда тестове за училищна готовност?

 Тестовете се провеждат от специалисти: логопеди, специални педагози или детски учители. Само специалист може да даде пълна оценка на готовността на детето за тръгване на училище.

За обща ориентация на родителите, ние сме публикували в "За Вас" тестове, които са свободни за ползване.

Всички права запазени

За контакт с нас

Имате въпроси? Позвънете ни на  0889708825 или ни пишете на praktika.azbukarche@gmail.com

Следвай ни