Ние можем да Ви помогнем с:

  •  компютърен тест AFS за установяване на състоянието дислексия;
  • терапевтична корекция на дислексични затруднения;
  • диагностика и логопедична корекция на речево-говорни затруднения;
  • скрининг тест за 3 годишни деца;
  • тест за училищна готовност;
  • педагогическа консултация при обучителни затруднения на детето;
  • консултации на родители и учители.

Тук ще ни намерите

 гр. Русе 7000, ул. Муткурова 36, ет.2, офис 10
тел. 0889708825

All rights reserved
Contact

Have Questions? Call us: 00359/889708825

follow us